Magasin Kista. Järva Andan

En allmän fördom om brott och otrygghet har länge präglat Kista-Rinkeby-områdena. Men nu förändras bilden. Järva-andan engagerar massor med människor, och brottsligheten har dessutom minskat rejält.
- Jag känner ungdomarna här, de lyssnar på mig, säger en av ungdomsvärdarna som patrullerar områdena på kvällarna.

En av dem som är engagerar sig i Järva-andan, i arbetsgruppen Trygghet i fastigheter och utemiljö, är Ali Chaabani. Han är en av cirka 15 ungdomsvärdar i området Husby, Akalla, Rinkeby och Kista och har arbetet som sådan sen juli 2009.

– Vi finns som en länk mellan ungdomar och polis, som hjälper ungdomarna att hålla sig ifrån brottslighet. Vårt jobb är att hänga med ungdomarna och prata. Som ungdomsvärd måste man vara tänkande och veta hur man gör rätt, förklarar Ali.

Men för att fungera som ungdomsvärd måste man också accepteras av ungdomarna och det tror inte Ali att man blir om man själv inte varit en av dem.

– Jag har själv varit en av de ungdomar som hänger i området. Det gör att jag känner dem och därför lyssnar de på mig, förklarar han. Ett 20-tal ungdomsvärdar som är ute bland ungdomarna i området på helgerna på kvällar och tidiga nätter. De syns genom att de har speciella jackor på sig och agerar förebild för ungdomarna. Det finns även nattvandrargrupper, föräldrar.

Ungdomsvärdarna arbetar alltid i grupper om minst tre personer. De har alla varit ungdomar som hängt i de olika områdena, vilket gör att det alltid är någon av ungdomsvärdarna som känner ungdomarna de träffar på. Och därför blir de alla tillslut kompisar med alla.

– Jobbar du redan Ali, ropar en ung kille förvånat när han ser Ali stänga lokalen där värdarna håller sina möten i Rinkeby, fast än det är mitt på dagen.

– Jag känner alla här, säger Ali glatt efter att ha hejat på killen.

Som ungdomsvärd satsar Ali och hans kollegor förebyggande mot brott och har nära kontakt med bland annat polis, väktare och Lugna gatan. Arbetspassen börjar vid 18 och slutar vid 01 eller senare, beroende på vad som händer. Varje fredag och lördag träffas de och har möte där de går igenom vad som är planerat bland ungdomarna i områdena under kvällen och var resurser behövs.

– I somras var det mycket upplopp och stök här, då fick jag tillkalla polis. Men sen har det vänt och blivit mycket lugnare. Polisen har visat statistik på att brottsligheten har minskat kraftigt under loven då vi arbetar som mest, berättar Ali belåtet.

Järva-andan grundades 2009 och är ett samarbete över stadsdelsgränserna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Brottsstatistiken var då skrämmande, och otryggheten på mångas läppar. Tillsammans med boende i områdena är 150 organisationer engagerade. Det är allt från polis, idrottsföreningar och hyresgästföreningar till bostadsbolag, bostadsrättsföreningar med mera. Alla strävar de mot samma mål, att utveckla områdena. Arbetet är indelat i fem arbetsgrupper med olika ansvarsområden

– Rent och snyggt, Trygghet i fastigheter och utemiljö, Ungdomars fritid och framtid, Event och Näringslivsgruppen.

Per berättar:
– Det har visat sig att områden som är städade och snyggt skötta skapar trygghet. Därför finns 48 föreningar ute på helgerna mellan april och oktober och städar i områdena, säger Per Granhällen, som arbetar på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

I gruppen Trygghet i fastigheter och utemiljö är de stora fastighetsägarna engagerade och även SLs trygghetsansvarige. Gruppen anordnar möten, så kallade utsättningsmöten, där man diskuterar hur man ska lösa aktuella problem som exempelvis lägenhetsinbrott.

– Alla är välkomna till utsättningsmötena. De pågår varje fredag och lördag. I Kista tunnelbanestation finns en lokal där mötena hålls 19.30, berättar Per och inbjuder fler goda krafter på mötena. Fastighetsägare, boende i områdena och polisen engagerar sig i något som kallas trygghetsvandringar. Det är denna del av Järva-andan som Per ansvarar för.

– Jag kallar ihop alla berörda parter till möten. Vi miljöbesiktigar bland annat områden ur trygghetssynpunkt. De boende berättar vad de ser som otryggt i miljön, om det saknas utebelysning eller liknande som vi sedan försöker åtgärda, berättar Per.

I arbetsgruppen Ungdomars fritid och framtid samarbetar alla ungdomsgårdar, olika föreningar och företag. Tanken är att det ska leda till fina samarbeten och till exempel underlätta för ungdomar att få praktikplats eller sommarjobb. Eventgruppen går ut på att knyta samman dem som anordnar event på Järvafältet. De ska kunna ta hjälp av varandra och utbyta tjänster och utrustning.

På sikt kommer ett kalendarium att finnas på Järva-andas hemsida där man kan ta del av vad som ska ske framöver. Näringslivsgruppens arbete går ut på att stötta och hjälpa företag, stora som små, att utveckla de små centrum som finns i området och hålla i utbildningar för företag. Det är möjligt att se synliga resultat av arbetet. Jämför man brottsstatistiken för december 2006/07 med december 2009/10 har antalet brott i de aktuella områdena minskat med 34 %.

 

Text & Bild Susanna Engström